BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ 2017

Đăng ngày 25-08-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG GIỮA NIÊN ĐỘ 2017

Đăng ngày 25-08-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2017

Đăng ngày 29-07-2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II NĂM 2017

Đăng ngày 29-07-2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Đăng ngày 28-07-2017

QBS: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của mã chứng khoán QBS từ 49% xuống 0%. Thời gian hiệu lực: 10/07/2017

QBS: Điều chỉnh tỷ lệ room nước ngoài để đăng ký kinh doanh tạm nhập tái xuất

QBS định hướng lĩnh vực xuất nhập khẩu (kinh doanh cảng cạn, kho bãi, logistics, tạm nhập tái xuất,…) là một trong những mũi nhọn chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Để đảm bảo cho việc kinh doanh của công ty phát triển theo đà tăng trưởng, đảm bảo cho lợi ích của các nhà đầu tư, QBS đã và đang có những điều chỉnh phù hợp.

CÔNG VĂN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của QBS