Xuất khẩu phân bón

Xuất khẩu phân bón NPK Đình Vũ, DAP và phân lân nung chảy sang các thị trường Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc,... Đặc biệt, thương hiệu NPK Đình Vũ được tiêu thụ ở các thị trường khó tính như Nhật Bản, Australia,... và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu phân bón sang Châu Phi.