ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Vũ Thị Dương xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2024

Đăng ngày 20-04-2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Đăng ngày 19-04-2024

THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Về việc chuyển sàn giao dịch

QUYẾT ĐỊNH HỦY NIÊM YẾT ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CTCP XNK QUẢNG BÌNH

Ngày 15/04/2024, CTCP XNK Quảng Bình nhận được Thông báo và Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về việc thanh lý xe ô tô cũ đã qua sử dụng

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình trân trọng gửi Quý vị cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024! Chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng QBS suốt thời gian qua!

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH Ý KIẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Đăng ngày 03-04-2024