Tuyển dụng nhân viên IT

Đăng ngày 05/08/2015

Tuyển dụng nhân viên kế toán

Đăng ngày 05-08-2015

Cần tuyển nhân viên thị trường gấp

YÊU CẦU:- Số lượng : 01 ( nam, nữ (yêu cầu đã có gia đình và 2 con)- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán .- Đã có kinh nghiệm làm tại vị trí tuyển dụng ít nhất là một năm, ưu tiên những ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh...

Tuyển nhân viên kinh doanh

YÊU CẦU:- Số lượng : 01 ( nam, nữ (yêu cầu đã có gia đình và 2 con)- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán .- Đã có kinh nghiệm làm tại vị trí tuyển dụng ít nhất là một năm, ưu tiên những ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh...