Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị

V/v:Phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

QBS :Báo cáo tài chính Quý III Hợp nhất

Đăng ngày 09-11-2015

QBS: Báo cáo tài chính Quý III- CTy mẹ

Đăng ngày 09-11-2015

QBS:Thông Báo

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

QBS: Thông qua nghị quyết tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần Dap - Vinachem từ 15% lên 24,5%

Đăng ngày 05-11-2015

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

Đăng ngày 28-10-2015

Nghị Quyết Hội Đồng Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Quảng Bình

V/v:Nghị quyết của HĐQT vv thông qua phương án mua thêm cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% tại Công ty cổ phần Vật tư và Xuất Nhập Khẩu Hóa Chất ( Vinachimex).

Thông báo về việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu QBS

Đăng ngày 22-10-2015