Công ty cũng đặt kế hoạch lãi thêm 35 tỷ trong quý IV/2017.

 

Công ty cổ phần DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017. Theo đó, trong quý, DDV ghi nhận tổng doanh thu tăng trưởng 69% đạt 462,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 45,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 62,2 tỷ đồng.

Việc tiết giảm chi phí lãi vay, chi phí bán hàng giúp cho doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 8,44 tỷ đồng, cải thiện vượt bậc so với con số thua lỗ gần 112 tỷ đồng của cùng kỳ và cũng chấm dứt chuỗi 6 quý liên tiếp thua lỗ.

Trong cơ cấu doanh thu quý III, doanh thu phân bón DAP vẫn chiếm phần lớn với 459,4 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp phân bón DAP gần 10%, trong khi con số năm ngoái là âm 19%.

Theo DDV, sản lượng DAP tiêu thụ trong kỳ là 56 nghìn tấn, hơn gấp đôi con số cùng kỳ (21,5 nghìn tấn). Giá bán bình quân quý III/2017 là 8,2 triệu/tấn, quý III/2016 chỉ có 7,74 triệu/tấn. Giá thành sản xuất quý III/2017 là 7,26 triệu/tấn, trong khi cùng kỳ đến 10,34 triệu/tấn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DDV chứng kiến tổng doanh thu tăng mạnh 58% lên 1.397 tỷ, mang về lợi nhuận gộp 76 tỷ đồng. Những gánh nặng chi phí đã làm cho lợi nhuận của DDV âm 32,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái thua lỗ đến 324 tỷ đồng.

Đáng chú ý tiền gửi ngân hàng đã tăng mạnh từ 16,5 tỷ đầu năm thành 106 tỷ vào cuối quý III. Công ty cũng tăng đầu tư tài chính ngắn hạn từ 650 triệu thành 20 tỷ. Hàng tồn kho trong kỳ giảm mạnh từ 396 tỷ về 257 tỷ đồng.

Mặc dù đã có những tín hiệu khởi sắc trong kinh doanh, nhưng tính đến hết quý III/2017, Công ty có tổng tài sản giảm nhẹ so với đầu năm về 2.049 tỷ và lỗ lũy kế vẫn còn hơn 498 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT công ty đã thông qua kế hoạch SXKD quý IV với mục tiêu lượng DAP sản xuất và tiêu thụ đều đạt 73.500 tấn. Tổng doanh thu ước tính trên 620 tỷ đồng và lợi nhuận thực hiện được hơn 35,23 tỷ đồng.

Được biết năm 2017, DAP – VINACHEM đặt mục tiêu đạt 2.092,2 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế ước đạt 1,2 tỷ đồng. Nếu hoàn thành được kế hoạch quý IV, nhiều khả năng Công ty sẽ hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận năm.

 

Theo Huy Lê (NDH)

Nguồn: http://ndh.vn/dap-vinachem-da-co-lai-sau-6-quy-lien-tuc-thua-lo-quy-iv-ky-vong-lai-them-35-ty-20171017025516690p4c147.news 
Các tin mới hơn
Bài viết khác