(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Hóa Sinh Việt Úc (TPHCM) đóng góp một số ý kiến cho Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón, thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

 

Theo ý kiến của Công ty TNHH Hóa Sinh Việt Úc, cơ quan chức năng phải xây dựng Quy chuẩn quốc gia về phân bón, khi đó những loại phân bón nào mà doanh nghiệp đăng ký phù hợp với Quy chuẩn quốc gia thì được phép lưu hành.

Đồng thời, bãi bỏ việc khảo nghiệm phân bón, bãi bỏ danh mục phân bón. Trên thực tế không có doanh nghiệp nào lại đưa mẫu phân bón kém chất lượng đi khảo nghiệm, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sản xuất phân bón có chất lượng tốt để đưa đi khảo nghiệm, sau đó doanh nghiệp vẫn có thể sản xuất phân bón khác không giống như chất lượng ban đầu. Như vậy việc khảo nghiệm chỉ làm tốn kém thời gian, tiền bạc.

Trong trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn muốn khảo nghiệm thì nên xã hội hóa công tác khảo nghiệm. Theo đó, doanh nghiệp có đủ điều kiện được phép tự khảo nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả khảo nghiệm, các tổ chức khác có đủ điều kiện được phép khảo nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả khảo nghiệm mà không cần phải xin phép của cơ quan chức năng.

Công ty cũng đề nghị bãi bỏ việc chứng nhận hợp quy phân bón thông qua các tổ chức được chỉ định. Để giảm thiểu thủ tục hành chính có thể giao việc chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp tự công bố và chịu trách nhiệm thông qua quá trình tự đánh giá và phân tích mẫu phân bón tại phòng thí nghiệm được chỉ định, công bố tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các địa phương.

Đối với việc cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón, nên phân quyền cho các địa phương nơi có nhà máy sản xuất đang đóng trụ sở và quy định rõ trách nhiệm của người cấp phép. Như vậy vừa nâng cao được công tác quản lý ở địa phương, vừa giảm thiệu việc quá tải lên tuyến Trung ương.

Xem xét việc cấp giấy phép đóng gói phân bón. Việc đóng gói phân bón là phù hợp với thực tế của doanh nghiệp vì có nhiều doanh nghiệp không sản xuất mà chỉ nhập khẩu từ nước ngoài về để đóng gói bán ra thị trường. Nhưng nếu điều này không quy định chặt chẽ thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ lách luật, thay vì xin giấy phép đủ điều kiện sản xuất, doanh nghiệp chỉ cần xin giấy phép đóng gói rồi nhờ công ty khác sản xuất, hoặc sản xuất trộm… và điều này cũng tạo nhiều điều kiện cho các sản phẩm từ nước ngoài về Việt Nam hơn, giảm tính cạnh tranh của các sản phẩm trong nước.

Về tập huấn khảo nghiệm, tập huấn sử dụng phân bón, theo Công ty TNHH Hóa Sinh Việt Úc việc này là không cần thiết, chỉ mang tính lý thuyết, không có hiệu quả thực tiễn.

Ngoài ra, Công ty đề nghị cần đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm chất lượng cao cả về số lượng và chất lượng để tăng cường công tác hậu kiểm, quy trách nhiệm chặt chẽ với người cấp phiếu phân tích, tránh trường hợp giả mạo, thông đồng với doanh nghiệp, với cán bộ quản lý để sửa kết quả phân tích, tránh sự độc quyền trong việc phân tích.

Về các góp ý của doanh nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Cục Bảo vệ thực vật tiếp thu ý kiến của Công ty về xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch và sẽ tập trung xây dựng các QCVN về phân bón và ban hành theo đúng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Đối với đề nghị bãi bỏ việc khảo nghiệm phân bón, bãi bỏ danh mục phân bón, việc khảo nghiệm phân bón nhằm mục đích xác định hiệu quả nông học, kinh tế cũng như giá trị sử dụng của từng loại phân bón đối với cây trồng trong sản xuất nông nghiệp. Kết quả khảo nghiệm cũng là căn cứ để đưa ra hướng dẫn sử dụng phù hợp nhất cho từng đối tượng cây trồng trên các vùng thổ nhưỡng khác nhau. Đây cũng là cơ sở cho nhà sản xuất, kinh doanh và nông dân lựa chọn các sản phẩm phân bón tiến bộ, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn để đưa vào sản xuất nông nghiệp, thay thế các sản phẩm phân bón hiệu quả thấp.

Do vậy, để bảo đảm chất lượng của phân bón thì phân bón được công nhận lưu hành tại Việt Nam phải được khảo nghiệm. Để bảo đảm tính khoa học, vừa tránh gây lãng phí cho xã hội, dự thảo Nghị định sẽ quy định rõ các loại phân bón không phải khảo nghiệm như phân bón đơn, phân bón phức hợp, phân hữu cơ, phân hữu cơ truyền thống sử dụng để bón rễ.

Phân bón sau khi được cơ quan quản lý Nhà nước công nhận sẽ được tổng hợp thành Danh mục phân bón được lưu hành tại Việt Nam và Danh mục chỉ là danh sách các sản phẩm phân bón của từng tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất, buôn bán tại Việt Nam. Việc tổng hợp Danh mục này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng phân bón.

Tuy nhiên, Cục Bảo vệ thực vật ghi nhận và sẽ xem xét ý kiến của Công ty TNHH Hóa Sinh Việt Úc.

Đối với đề nghị bãi bỏ Chứng nhận hợp quy phân bón thông qua tổ chức được chỉ định, việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về phân bón được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Do vậy, Cục Bảo vệ thực vật sẽ phản ánh kiến nghị này của Công ty cho cơ quan có thẩm quyền về vấn đề này.

Cục Bảo vệ thực vật cũng đã nghiên cứu và tiếp thu kiến nghị của Công ty về phân quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, đóng gói phân bón trong dự thảo.

Tập huấn khảo nghiệm phân bón là yêu cầu cần thiết

Việc tập huấn khảo nghiệm phân bón là yêu cầu cần thiết, quan trọng quyết định kết quả khảo nghiệm phân bón. Nội dung về tập huấn khảo nghiệm phân bón nhằm giúp cho người phụ trách khảo nghiệm phân bón nắm được các quy định của pháp luật hiện hành về phân bón, phương pháp, cách thức bố trí theo dõi thí nghiệm khảo nghiệm, phương pháp xử lý số liệu.

Việc quy định tập huấn sử dụng phân bón cho người sử dụng là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương và các tổ chức sản xuất, buôn bán phân bón. Đây chính là hoạt động hướng dẫn sử dụng phân bón bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc: Đúng chất đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách bón.

Về đầu tư phòng thí nghiệm chất lượng cao, hiện nay, công tác thử nghiệm, giám định chất lượng phân bón đã được xã hội hóa, đã chỉ định 49 tổ chức thử nghiệm, giám định chất lượng phân bón vô cơ và 6 tổ chức thử nghiệm phân bón hữu cơ và phân bón khác. Danh sách các tổ chức này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời gian tới, Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư và xã hội hóa đầu tư nhằm nâng cao năng lực hoạt động thử nghiệm, chứng nhận sự phù hợp về phân bón.

Cục Bảo vệ thực vật trân trọng cảm ơn những ý kiến của Công ty TNHH Hóa Sinh Việt Úc đối với dự thảo Nghị định về quản lý phân bón và mong tiếp tục nhận được các ý kiến góp ý trong thời gian tới.

Theo Chinhphu.vn
Các tin mới hơn
Bài viết khác