QBS: Quý 3 doanh thu ước đạt nghìn tỷ, lợi nhuận tăng 25% so với cùng kỳ

6-10-2015 Tính chung trong 9 tháng đầu năm, doanh thu của QBS đạt gần 2.570 tỷ đồng đạt 92% so với kế hoạch năm 2015 và lợi nhuận đạt khoảng 70 tỷ đồng tương ứng với 88% kế hoạch đặt ra năm 2015.

QBS: Mở rộng sản xuất hướng tới phát triển bền vững

01-10-2015

QBS: Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh bò Úc

Đăng ngày 21-09-2015

Quảng Bình JSC: 20.000 tấn lưu huỳnh bàn giao vượt tiến độ thời gian

Đăng ngày 18- 09- 2015

Nhà máy NPK Đình Vũ: Xuất khẩu 1000 tấn NPK đầu tiên từ dây chuyền NPK hàm lượng cao

Đăng ngày 12- 08- 2015

T8/2015 : Công ty CP XNK Quảng Bình xuất khẩu 20.000 tấn DAP

Đăng ngày 09-09-2015

Nhà máy Barite tại Lào xuất xưởng lô hàng đầu tiên

Đăng ngày 25- 08- 2015

Hiệu Quả từ Kinh Doanh Bò ÚC

Đăng ngày 17- 08- 2015