Công ty CPXNK Quảng Bình: Đầu tư xây dựng ICD Quảng Bình - Đình Vũ

15 - 2 - 2016

HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG NHÀ MÁY NPK ĐÌNH VŨ

19-1-2016

CÔNG TY CPXNK QUẢNG BÌNH GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM

13 - 01 - 2016: Việc đứng trong danh sách VNR500 và tham gia Câu lạc bộ 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam sẽ là động lực và là lợi thế để Công ty đẩy mạnh hoạt động, mở rộng các mối quan hệ với nhiều đối tác là các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cũng như có cơ hội tiếp xúc, hợp tác với các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp hàng đầu của các nước trên thế giới.

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI 18 NGHÌN TẤN LƯU HUỲNH TRONG THÁNG 12/2015

12-01-2016

QBS: THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ LẦN THỨ 15 - AGROVIET 2015

14 - 11 - 2015

QBS: Tham gia Hội nghị IFA khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

09 - 11 - 2015

QBS: THAM GIA HỘI THẢO VỀ DINH DƯỠNG CHO BÒ, HƯỚNG ĐẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH BÒ ÚC

03 - 11 - 2015

QBS: THÁNG 10/2015 NHẬP KHẨU 5.000 TẤN ĐƯỜNG

31-10-2015