Tàu chở 16.500 tấn lưu huỳnh giữa Công ty Cổ phần XNK Quảng Bình và Tổng công ty dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí

Lưu Huỳnh hạt tròn :  xuất xứ Đài Loan

Dạng:    rắn, hạt

-           Hàm lượng S (quy khô)                      : 99,80% tối thiểu

-           Tạp chất                                              : 0,04% tối đa

-           Độ ẩm                                                 : 2,0% tối đa

-           Cacbon                                                            : 0,02% tối đa

-           Màu sắc                                                           : Vàng, sáng

-           Arsenic, Selenium và Tellurim            : 1ppm tối đa

                                                                                                                                     hình ảnh lưu huỳnh                    

                                                                                                                          hình ảnh hàng tại cảng


                                                                                                                      hình ảnh hàng tại cảng

Các tin mới hơn
Bài viết khác