Dạng: hạt/viên/vảy Hàm lượng S (quy khô): 99,80% tối thiểu  Độ tro: 0,05% tối đa Cacbon: 0,08% tối  Độ axit: 0,05% tối đa, 99,80% tối thiểu  Độ tro: 0,05% tối đa Cacbon: 0,08% tối  Độ axit: 0,05% tối đa

- Dạng: hạt/viên/vảy

- Hàm lượng S (quy khô): 99,80% tối thiểu

- Độ tro: 0,05% tối đa

- Cacbon: 0,08% tối đa

- Độ axit: 0,05% tối đa

- Độ âm cho phép: 3,0% tối đa

- Màu sắc: Vàng sáng

- Arsenic, Selenium và Tellurium: không có

- Xuất xứ:  Singapore