Phosphorus (P): Min 22 %
Calcium (Ca): Min 13 %
Lead (Pb): Max 12 ppm
Asenic (As): Max 10 ppm
Cadimium (Cd ): Max 20 ppm
Fluoride ( F ): Max 0.18 %

 MCP giúp bổ sung khoáng vi lượng Ca, P trong thức ăn chăn nuôi, bê tông xây dựng, sản xuất đồ gốm và phân bón; cải thiện sản xuất tỷ suất giống lai, tỷ lệ mang thai và tỷ lệ sống sót trong chăn nuôi, nâng cao khả năng chống bệnh dịch hạch, chống dịch bệnh, tiêu chảy, phòng chống heo, gà xáo trộn khi ăn, giúp tăng trưởng, tăng sản lượng trứng và thịt. DCP cũng là một giải pháp thay thế hoàn hảcủa bột xương thịt, bột cá và các bữa ăn bao bột.

Tên khác: Calcium Diphosphat, Dicalcium Diphosphat, Dicalcium Pyrophosphat 
Công thức hóa học: Ca(HPO4)2.H2O
Cảm quan: Hạt màu trắng, mịn
Đóng gói: Bao bì 25kg, 50kg,1000kg

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Phosphorus (P): Min 22 %

Calcium (Ca): Min 13 %

Lead (Pb): Max 12 ppm

Asenic (As): Max 10 ppm

Cadimium (Cd ): Max 20 ppm

Fluoride ( F ): Max 0.18 %

Phosphorus (P): Max 5 %

Tỷ lệ hạt từ 0.3 đến 1.4, 2.0, 3.0 mm: Min 95 %

Tan trong  axit Citric: Min 95 %

Tan trong Ammonium citrate (Petermann ): Min 95 %

Độ không tan trong axit (silica): Min 1.0 %