NPK 13-5-9

 

Thành phần:

- Đa lượng: 13% N, 5% P2O5, 9% K2O

-Trung, vi lượng: 14%S, MgO, CaO, Cu, Fe,
 Zn, B, Mn...

Công dụng:

- Dùng để bón thúc cho các loại cây trồng.

- Thích hợp cho thời kỳ phát triển thân, lá, phục
   hồi cây, đẻ nhánh,…của cây trồng.

Hướng dẫn sử dụng:

Loại cây trồng Lượng bón Thời gian bón
Lúa 200-250 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: thúc đẻ nhánh, thúc đón đòng
Ngô 250-280 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: khi cây có 4-6 lá, khi cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.
Khoai các loại, cà chua 500-700 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: thúc cây con, thúc cây trưởng thành
Các loại rau màu 400-650 kg/ha/lần Bón thúc làm 2 lần: thúc cây con, thúc cây trưởng thành
Cây ăn quả 1-3 kg/gốc/lần Bón thúc làm 2 lần: trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch.