Chuyên mục

Phân bón tăng giá

Trong khi đó, 2 tháng đầu năm lượng phân bón tồn kho cao gấp 3 lần so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp sản xuất lý giải, phân bón tồn kho lớn vì sản lượng sản xuất của doanh nghiệp trong nước tăng