Trong khi đó, 2 tháng đầu năm lượng phân bón tồn kho cao gấp 3 lần so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp sản xuất lý giải, phân bón tồn kho lớn vì sản lượng sản xuất của doanh nghiệp trong nước tăng

Theo một số điểm kinh doanh phân bón tại Đồng Nai, hiện nhiều loại phân hóa học, như: Ure, Kali, NPK... tăng giá thêm từ 20-30 ngàn đồng/bao 50 kg so với tháng 2. Các loại phân nhập khẩu từ Trung Quốc, Philippines... cũng đồng loạt tăng thêm từ 5 - 15%. Giá phân bón tăng do nông dân đang vào thời điểm cần bón phân cho cây trồng.

Trong khi đó, 2 tháng đầu năm lượng phân bón tồn kho cao gấp 3 lần so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp sản xuất lý giải, phân bón tồn kho lớn vì sản lượng sản xuất của doanh nghiệp trong nước tăng, trong khi phân bón giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc về nhiều.

Các tin mới hơn