Ngày 15/04/2024, CTCP XNK Quảng Bình nhận được Thông báo và Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  Quyết định Hủy niêm yết: 
Thông báo Hủy niêm yết: 
Các tin mới hơn
Bài viết khác