Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình trân trọng gửi Quý vị cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024! Chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã đồng hành cùng QBS suốt thời gian qua!

 1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024: 
2.  Giấy ủy quyền: 
3. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024:
 
Các tin mới hơn
Bài viết khác