Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ thay đổi lần 2 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp ngày 30/08/2016.

Linkdownload: 
 
 
Các tin mới hơn
Bài viết khác