Độ ẩm: 13,0% max, đạm( nx 6.25): 16% min tinh bột: 60% Max, aflatoxin: 1,00 ppb Ash: 6,5 lượng% max, xơ thô: 10%