- MgO tổng số: 25% min
- MgO tan trong nước : 20% min
- Lưu huỳnh: 20% min
- Độ ẩm: 3% max
- Quy cách: bột màu trắng
- Packing: 50kg/bao

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- MgO tổng số: 25% min

- MgO tan trong nước : 20% min

- Lưu huỳnh: 20% min

- Độ ẩm: 3% max

- Quy cách: bột màu trắng

- Packing: 50kg/bao

- Xuất xứ: Trung Quốc