Nhiều nhóm hàng XK chủ lực tăng mạnh

(HQ Online)- Theo Tổng cục Hải quan, ước tính hết tháng 2-2015, tổng giá trị kim ngạch XK cả nước đạt 23 tỷ USD tăng 8,6% so với cùng kỳ 2014.

Những nhóm hàng nhập khẩu chính tháng 1-2015

(HQ Online)- Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1-2015, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 13,77 tỷ USD, giảm nhẹ 1,9% so với tháng 12-2014. Những nhóm hàng nhập khẩu chính gồm:

Nhập khẩu thức ăn gia súc tăng gần 60%

(HQ Online)- Thức ăn gia súc và nguyên liệu là một trong những nhóm hàng nhập khẩu có mức tăng đáng kể tính từ đầu năm đến nay, với mức tăng tới 58,8% so với cùng kỳ 2014.

Xuất nhập khẩu về đích sớm

(HQ Online)

Việt Nam nhập siêu 3,35 tỉ USD từ các nước ASEAN

(HQ Online )

XUẤT SIÊU 10 THÁNG: KHẢ QUAN NHƯNG THIẾU BỀN VỮNG

Thứ Tư, 29/10/2014 09:38

KIM NGẠCH XNK VỚI ẤN ĐỘ ĐẠT HƠN 4,258 TỈ USD

Thứ Tư, 29/10/2014

Việt Nam nhập siêu từ Lào

(HQ Online)- Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Lào tính từ đầu năm đến hết tháng 9 đạt 964 triệu USD, tăng tới 37,3% so với cùng kì năm 2013.