Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dẫu bận trăm công nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường xuyên chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “đền ơn đáp nghĩa” là sự kế thừa truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là tài sản tinh thần to lớn mang đậm giá trị nhân văn. Thấm nhuần tư tưởng của Người về công tác đền ơn, đáp nghĩa, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình và CBCNV luôn ra sức đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trở thành nghĩa cử cao đẹp, tri ân các bà mẹ Việt Nam anh hùng ...

 Các tin mới hơn
Bài viết khác