Ngày 27/08/2021 Công ty CP XNK Quảng Bình vừa nhận được quyết định số 514/QB-CCT Của CHI CỤC THUẾ THỦY NGUYÊN – TP HẢI PHÒNG về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

 Bài viết khác