thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP XNK Quảng Bình tại Công ty CP XNK Cát Long

 FILE DOWNLOAD: 
Các tin mới hơn
Bài viết khác
Công văn giải trình ( 11 / 06 / 2019 )