Ông Nguyễn Thanh Bình và Bà Trần Thị Mỳ (người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc) đăng ký giao dịch bán ra để chuyển nhượng cổ phần sang các đối tác Logistics của QBS.

Thông báo giao dịch của Bà Trần Thị Mỳ :
Thông báo giao dịch của Ông Nguyễn Thanh Bình: 
Các tin mới hơn
Bài viết khác