Kể từ tháng 6/2017, Hải quan Hải Phòng sẽ chính thức triển khai đề án “Kiểm tra, giám sát hàng hóa qua khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên hệ thống điện tử” nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp (DN)...

Ông Nguyễn Tiến Lộc- Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, để triển khai công tác giám sát hải quan theo Điều 41 Luật Hải quan 2014, từ đầu năm 2015, Hải quan Hải Phòng đã chủ động báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan thí điểm phối hợp giám sát hoạt động xuất nhập khẩu với DN kinh doanh cảng tại khu vực cảng Hải Phòng.

Tính đến nay, đơn vị đã triển khai tới 9/14 DN kinh doanh cảng tại khu vực cảng Hải Phòng, qua  đó đã rút ngắn thủ tục quy trình thông quan hàng hóa, hàng hóa ra vào cảng được cơ quan hải quan và DN cảng chia sẻ thông tin, nên có thể kiểm tra, giám sát luồng hàng container được chính xác.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Lộc, trong tháng 4 và 5/2017, đơn vị sẽ vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan cho phép DN kinh doanh cảng, kho, bãi kiểm tra kết nối chuẩn dữ liệu với cơ quan hải quan.

Trên cơ sở kết quả đạt được, từ 1/6/2017 sẽ chính thức triển khai đề án “Kiểm tra, giám sát hàng hóa qua khu vực kho, bãi, cảng Hải Phòng trên hệ thống điện tử”.

Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai đề án, trong tháng 3/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-TCHQ quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và DN kinh doanh cảng, kho, bãi đối với quản lý hàng hóa tại cảng biển.

Đồng thời, đầu tháng 4/2017, Hải quan TP. Hải Phòng đã đề xuất Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính có chế tài xử lý cụ thể DN kinh doanh cảng, kho, bãi không chấp hành các quy định của Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan trong hoạt động giám sát hải quan để đảm bảo tính nghiêm minh, khả thi, hiệu quả của việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hải quan./.

Theo Thời báo Tài chính Việt Nam


Các tin mới hơn
Bài viết khác