Kho ngoại quan tại Hải Phòng

 Kho ngoại quan tại Hải Phòng (Km9, đường 5 cũ, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng) có diện tích 15.000m2