Kho hàng đông lạnh

Kho hàng đông lạnh có diện tích 1000 m2, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ và đảm bảo hàng hóa, thực phẩm được bảo quản đúng tiêu chuẩn.