Kho ngoại quan

Kho Ngoại quan có diện tích 7000 m2, nền kho chịu được tải trọng 40 tấn.