Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

V/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2016

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ thay đổi lần 2

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án ICD Quảng Bình - Đình Vũ thay đổi lần 2 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp ngày 30/08/2016.

QBS: Xuất khẩu hơn 3000 tấn phân bón đi thị trường châu Á

Công ty CP XNK Quảng Bình vừa ký kết hàng loạt hợp đồng xuất khẩu phân bón đi thị trường châu Á.

NPK ĐÌNH VŨ TỪNG BƯỚC CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG KHÓ TÍNH

Lô hàng gần 300 tấn NPK Đình Vũ trong đơn hàng 2000 tấn được ký kết vừa hoàn thành xuất sang Australia. Đây là lần đầu tiên NPK Đình Vũ được xuất sang thị trường khó tính này.

DOANH THU PHÂN BÓN HÓA CHẤT QUÝ II ỔN ĐỊNH, QBS KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ ĐẦU NGÀNH

Ước tính doanh thu quý II đạt hơn nghìn tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng.

PHÂN BÓN NPK ĐÌNH VŨ ĐÓN NHẬN THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2016

Sản phẩm NPK Đình Vũ vừa nhận danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2016

HỘI THẢO ĐẦU BỜ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN NPK ĐÌNH VŨ

Vừa qua, Nhà máy NPK Đình Vũ đã tổ chức Hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình trình diễn phân bón NPK Đình Vũ trên cây lúa VN10 vụ Xuân 2016 tại xã Chương Dương và xã An Lễ - huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.