Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Quảng Bình xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.


***TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM ***
Chương trình họp : 
Giấy ủy quyền : 
+ Thông báo của Hội đồng quản trị : 
 
Các tin mới hơn
Quy chế quản trị Công ty ( 16 / 04 / 2018 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 ( 06 / 04 / 2018 )
Bài viết khác