Amoniclorua

 
- NH4CL,N>=25%

- Đóng bao quy cách 50kg/bao

- Xuất xứ: Trung Quốc