NP 30-6

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Hàm lượng dinh dưỡng tổng số: 36% min

- N tổng số: 30% min

- Nitric Nitrogen: 13% min

- Ammonical Nitrogen: 17% min

- P2O5 tổng số: 6% min

- Độ ẩm: 1% max

- Cỡ hạt (2-4mm): 90% min

- Màu sắc: màu trắng

- Packing: 50kg/bao

- Xuất xứ: Trung Quốc