DAP VÀNG ĐÌNH VŨ

 

DAP vàng Đình Vũ:

-         Đạm: 16%

-         Lân: 45%

-         Độ ẩm: ≤ 2.5%

-         Cỡ hạt: 1-4 mm

-         Màu sắc: Vàng

-         Sản xuất tại: Công ty CP DAP - VINACHEM