DAP ĐEN LÀO CAI

 

DAP đen Lào Cai:

-         Đạm: 16%

-         Lân: 45%

-         Độ ẩm: ≤ 2.5%

-         Cỡ hạt: 1-4 mm

-         Màu sắc: Đen

-         Sản xuất tại: Công ty CP DAP Số 2 - VINACHEM