Ngày 05/11/2019, Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ – công ty con của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình vừa ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần – trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

 

Ngày 05/11/2019, Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ – công ty con của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình vừa ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần – trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác để cung cấp hoạt động kinh doanh dịch vụ kho bãi, dịch vụ nâng hạ tại bãi, lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, dịch vụ đóng gói, thông quan hàng hóa nhập khẩu và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải tại ICD Quảng Bình – Đình Vũ nhằm mục đích khai thác hiệu quả ICD Quảng Bình – Đình Vũ.

Một số hình ảnh của lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh:


Đại diện Công ty Cổ phần Cảng cạn Quảng Bình - Đình Vũ - Bà Vũ Thị Dương (Chủ tịch Hội đồng quản trị) ký hợp đồng cùng Đại diện Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần - ông Phạm Thanh Sơn (Phó Giám đốc)
Lễ ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh được chứng kiến bởi ban lãnh đạo hai công tyQBS
Bài viết khác