Sáng 16/11, Ủy ban nhân dân thành phố nghe các Sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Ngọc Linh báo cáo, đề xuất Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp 05 Nhà máy xử lý chất thải gyps của Công ty Cổ phần DAP – Vinachem (Đình Vũ)

Sáng 16/11, Ủy ban nhân dân thành phố nghe các Sở, ngành, địa phương liên quan và Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Ngọc Linh báo cáo, đề xuất Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp 05 Nhà máy xử lý chất thải gyps của Công ty Cổ phần DAP – Vinachem (Đình Vũ). Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, để xử lý triệt để chất thải gyps của Công ty Cổ phần DAP – Vicnachem Đình Vũ, cần xây dựng cụm 05 nhà máy, xưởng với công nghệ xử lý chất thải do Công ty TNHH Ngọc Linh nghiên cứu:

- Nhà máy xử lý gyps thành thạnh cao nhân tạo công suất 1,5 triệu tấn năm;

- Xưởng nâng cao hàm lượng dinh dưỡng của DAP từ 61% lên 64%;

- Nhà máy xử lý Axit Plosilicsic – H2SiF(18%);

- Nhà máy xử lý nước róc gyps – Hàm lượng axit 250m2/năm;

- Nhà máy sản xuất phân NPK một hạt.

Công ty TNHH Ngọc Linh đề nghị thành phố cấp 65 ha đất để xây dụng cụm nhà máy xử lý chất thải gyps. Chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng phát biểu
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo Sở, ngành và đơn vị liên quan, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoanh nghênh Công ty TNHH Ngọc Linh đã nghiên cứu công nghệ, đề xuất dự án xử lý chất thải gyps của Công ty Cổ phần DAP – Vinachem Đình Vũ nhằm xỷ lý bãi thải gyps triệt để. Thành phố ủng hộ Công ty TNHH Ngọc Linh phương án xử lý chất thải gyps. Đồng chí giao: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải mà Công ty TNHH Ngọc Linh đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; Sở Tài nguyên và Mội trường nghiên cứu nghiên cứu quỹ đất cần thiết, đề xuất bố trí đất; Sở Xây dựng rà soát quy hoạch, xác định vị trí đất thực hiện dự án. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng đề nghị Công ty Cổ phần DAP – Vinachem Đình Vũ có văn bản thống nhất với Công ty TNHH Ngọc Linh cung cấp đầy đủ, kịp thời chất thải gyps để xử lý; Công ty TNHH Ngọc Linh cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến dự án, tạo điều kiện để các ngành nghiên cứu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước 25/11/2016./.

Theo www.haiphong.gov.vn
 
 
Các tin mới hơn
Bài viết khác
Sơ đồ tổ chức ( 03 / 09 / 2014 )