Công ty CP XNK Quảng Bình vừa nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Sỹ Thạc.

Các tin mới hơn
Bài viết khác