Ngày 29/03/2018, Công ty CP XNK Quảng Bình nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Khoái.

Các tin mới hơn
Quy chế quản trị Công ty ( 16 / 04 / 2018 )
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 ( 06 / 04 / 2018 )
Bài viết khác