QBS định hướng lĩnh vực xuất nhập khẩu (kinh doanh cảng cạn, kho bãi, logistics, tạm nhập tái xuất,…) là một trong những mũi nhọn chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Để đảm bảo cho việc kinh doanh của công ty phát triển theo đà tăng trưởng, đảm bảo cho lợi ích của các nhà đầu tư, QBS đã và đang có những điều chỉnh phù hợp.

Vừa qua, QBS gửi UBCK công văn xin điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài dự kiến vào ngày 01/08/2017 theo yêu cầu của Bộ Công thương về việc cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất. Hiện tại QBS đang có nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sở hữu gần 8% cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị công ty sẽ chọn tổ chức tài chính phù hợp quản lý trong suốt quá trình thời gian làm đăng ký kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Với hệ thống kho bãi, văn phòng đại diện tại các tỉnh phía Bắc (Hải Phòng, Quảng Ninh, Điện Biên, Lào Cai, Cao Bằng), đặc biệt là Kho Ngoại quan đặt tại Cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ đi vào hoạt động ổn định từ cuối năm ngoái, xuất nhập khẩu hàng hóa (bao gồm cả kinh doanh tạm nhập tái xuất) là ngành kinh doanh chính đem lại nguồn thu ổn định cho QBS. Tuy nhiên, căn cứ theo Công văn trả lời số 688/XNK-TMQT của Bộ Công thương, QBS hiện không đủ điều kiện được gia hạn Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

QBS định hướng lĩnh vực xuất nhập khẩu (kinh doanh cảng cạn, kho bãi, logistics, tạm nhập tái xuất,…) là một trong những mũi nhọn chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Để đảm bảo cho việc kinh doanh của công ty phát triển theo đà tăng trưởng, đảm bảo cho lợi ích của các nhà đầu tư, QBS đã và đang có những điều chỉnh phù hợp. QBS tin tưởng rằng bằng những điều chỉnh mới, doanh nghiệp sẽ ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, gia tăng tỉ trọng của lĩnh vực này hơn nữa trong doanh thu và lợi nhuận công ty năm 2017 và những năm tiếp theo.

QBS


 
 
Các tin mới hơn
Bài viết khác
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ( 24 / 01 / 2017 )
THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ( 07 / 01 / 2017 )