Tin mới nhất

Xem xét chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT

(HQ Online)- Bộ Tài chính đã hoàn thành dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và thuế Tài nguyên (1 luật sửa 5 luật thuế). Đáng chú ý, nhiều mặt hàng hiện đang là đối tượng không chịu thuế GTGT, trong đó có phân bón, sẽ được cân nhắc bổ sung thành đối tượng chịu thuế.

Đồ thị và Bảng giá

    Biểu đồ giá phân bón thế giới biểu đồ Hình ảnh